Pazar, Şub 01, 2015

Patlayıcı madde ateşleyici yeterlilik belgesi

Duyuru

İstenilen belgelerden;
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, İKAMETGAH BELGESİ  getirmenize gerek yoktur.
Nüfus Kayıt Örneği ve İkametgah Belgesi  Müdürlüklerimiz tarafından  çıkartılacaktır.

PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ MÜRACAATLARINDA İSTENECEK BELGELER VE ŞARTLAR (87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 121.Maddesi ile (Yönetmeliğin Madde:5-6.Maddesi)

Madde:5 (Adaylarda Aranacak Nitelikler) •  18 yaşından büyük olmak, •  En az ilkokul mezunu olmak, •  Ateşli silahlar ve/veya patlayıcı maddelerle islenen cürümlerden hüküm giymemiş olmak,

•  Taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda ayni veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olmamak, •  Taksirli suçlar hariç, bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olmamak, •  Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yargılama kapsamına giren suçlarla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan birinden hüküm giymemiş olmak, •  765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı suçların birinden mahkûm olmamak,

•  Ateşleyicilik isine engel olacak akıl hastalığı, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlığı bulunmamak, •  Yabancı uyruklu vatandaşlar için, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından çalışma izni ve meşruhatlı ikamet teskeresi almış olmak, •  Kısıtlı olmamak şartları aranır.
Madde:6 ( Adaylardan istenecek belgeler) Adayların aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile ikamet ettikleri Il Emniyet Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekir;
Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü arkalı)
•  Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
•  Öğrenim durumunu gösteren belge aslı ve onaylı örneği, (İlkokul-Lise_Yüksekokul gibi)
•  Yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu,
•  Adli sicil belgesi. (Adli sicil kaydı arşiv kaydı ile birlikte şubeden temin edilecek matbu evrakın arkasına alınacak olup, suç kaydı çıkması halinde çıkan suç yada suçlarla ilgili mahkemece kesinleşme şerhi verilmiş tasdikli mahkeme kararı da getirilecektir. •  Şubeden temin edilecek müracaatçının fotoğrafının yapıştırıldığı ve imzaladığı matbu form Fotokopisi verilen belgeler, müracaatı alan görevli tarafından asli ile karsılaştırılarak “Asli Görüldü” ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır. Valilikçe durumu uygun görülenlerden, dosyaları Bakanlığa gönderilen adaylara ait liste, sınav kuruluna intikal ettirilir.
Madde:11 (Belge Çeşitleri)

(A) Sınıfı Yeterlilik Belgesi: PROTEKNİK maddelerin ateşlenmesi isini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir. (
B) Sinifi Yeterlilik Belgesi:
Yerüstünde yapilacak islemlerle ilgili Tüzük kapsamindaki patlayici maddelerin ateslenmesi isini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.
(C) Sinifi Yeterlilik Belgesi: Yeraltinda ve grizulu ocaklarda yapilacak islemlerle ilgili Tüzük kapsamindaki patlayici maddelerin ateslenmesi isini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.


Yorumlar kapalı.

 

 

YENİ ADRES BİLGİLERİMİZ

Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. Özel İdare iş Merkezi No:68 BAYRAMPAŞA

0212 501 83 77- (Fax: 154) - 0212 562 46 10 - (141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151)